About Us

We have Over 20 years of New and Pre-Owned Vehicle Experience in South Africa 
available, and this we gladly OFFER to you, our clients and prospective clients, to assist in getting the best possible price on any make or model of vehicle. 
We are your NEGOTIATORS in the Vehicle industry.
Give us a call, send us an e-mail, or simply complete the 
online contact form supplied on the website.
 
Ons het Meer as 20 Jaar se Motor verkoopsondervinding in die Suid Afrikaanse motorbedryf beskikbaar en BIED graag ons dienste hiermee aan vir u asook aan al ons kliente en 
voorgenome kliente. Ons help graag om vir u die BESTE moontlike prys te verkry op 
enige maak en of model van voertuig wat u mag besit. 
Ons is bekend as die Onderhandelaars.

Skakel ons gerus, stuur ‘n epos of voltooi die vorm wat op ons webblad 
beskikbaar is en ons sal u terug kontak.
 
Car dealers please give us a call to get you the best possible Trade Cover 
on any make or model of vehicle.
Motorhandelaars skakel ons gerus asseblief sodat ons vir u ook die beste moontlike 
inruil prys kan verkry op u klient se inruil voertuig.